Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen:

1Hoe wordt mijn investering beveiligd?
Een investering in landbouwgrond is beschermd door middel van een activum want als investeerder krijg je volledig eigendom over het land, de Aloe Vera planten en de agrarische technologie geplaatst op de landbouwgrond. Bovendien is het team zorgvuldig geselecteerd en werken we met de beste ontwikkelaar en agrarische organisator in de regio. Hij zal de plantages van start tot finish beheren, dit ondersteunt de kwaliteit van de investering aanzienlijk. De verkoop van de producten is bovenal contractueel gewaarborgd. De belegger kan worden verzekerd dat ons Aloe Vera Investeringsprogramma een uitstekende inkomstenstroom evenals waardevermeerdering zal bieden.
2Kan ik de investering op elk gewenst moment liquideren?
Ja, de investering (inclusief het eigendom van het land) is volledig overdraagbaar en Latam Prime of elke andere makelaar kan fungeren als tussenpersoon tussen de verkoper en de koper terwijl ze eerlijke voorwaarden voor beide partijen nastreven. De aankopende partij moet instemmen met alle bepalingen en verantwoordelijkheden binnen de “Farm Management Agreement.” LatAm Prime brengt geen kosten in rekening voor het overdragen van het land aan de nieuwe koper, hoewel alle juridische kosten zullen worden gedragen door of de verkopende of aankopende partij. LatAm Prime Farmland Investments en Grupo Gaitan Cuevas krijgen het eerste recht om het land te kopen voor een eerlijke marktwaarde.
3Wat gebeurt er na de 12-jarige cyclus van productie?
Nadat de 12-jarige productiecyclus is voltooid, zijn er twee verschillende opties. De eerste is het land te opnieuw te beplanten met Aloe Vera Barbadensis Miller planten en het starten van een nieuwe productiecyclus. De extra kosten voor het vrijmaken en de herbeplanting van het land (naar schatting 15.000 dollar) zal worden afgetrokken van de winst van de productie van het afgelopen jaar. In dat geval vernieuwt de “Farm Management Agreement” automatisch voor een nieuwe productiecyclus. De tweede optie is het verkopen van het land aan een nieuwe investeerder op de open markt, waarbij LatAm Prime het eerste recht tot terugkoop heeft van het land tegen geldende marktwaarden. Als het toch verkocht wordt aan een derde partij, zal de geldende overeenkomst voor het beheer van de plantage van kracht blijven en opnieuw getekend moeten worden met de nieuwe eigenaar.
4Wanneer kan ik mijn rendement verwachten?
De eerste opbrengst zal worden betaald in jaar 3, omdat volledige productieniveaus bereikt worden aan het einde van het tweede jaar. LatAm Prime is toegewijd om hogere rendementen uit te keren dan contractueel is vastgelegd. We verwachten rendementen van tot wel 29% na 3 jaar. Rendement op de producten wordt uitbetaald op jaarbasis wanneer zowel de oogst als de verkoop afgerond zijn.
5Kan deze investeringen worden gefinancierd door een “Self-Directed U.S. IRA?”
Ja, deze investering in Aloe Vera landbouwgrond kan volledig worden gefinancierd door een “Self-Directed U.S. individual retirement account (IRA).”
6Welke Organische certificeringen heeft uw Aloe Vera plantage?
Het is op dit moment organisch gecertificeerd in Colombia. Vanaf April 2017 zal de Aloe Vera ook het ook organisch certificaat van de USDA (U.S. Department of Agriculture) ontvangen. We voldoen nog niet helemaal aan de criteria voor USDA omdat we 3 officieel opgegeven jaren het land moeten beheren, dit is inclusief, bodem behandelingen, en studies die begonnen toen we voor het eerst beplantten in februari 2014. We moeten ook een minimale hoeveelheid hectares hebben geplant, in dit geval 300 hectares, dit zal worden bereikt in het voorjaar van 2017. Er is geen twijfel dat we USDA organisch gecertificeerd zullen worden, het is gewoon een kwestie van wanneer. Ons uiteindelijke doel is om onze 100% organische poeder aan de VS en andere markten te verkopen. Wij zijn al in contact met Purity Organics, Pacific Foods and United Nature omdat we tijdens eerdere projecten ook organische producten uit Midden-Amerika hebben afgeleverd.
7Kwalificeert deze investering een investeerder voor Colombiaans ingezetenschap en burgerschap?
Ja, deze investering kwalificeert u om het Colombiaans ingezetenschap en burgerschap te verkrijgen. We kunnen u in contact brengen met vertrouwde Engels sprekende Colombiaanse advocaten en juridische adviseurs die u bij dit proces zullen helpen.
8Hoe wordt de productie op mijn hectare gescheiden van die van mijn aangrenzende investeerders?
Er zijn 2 overeenkomsten: de koopovereenkomst, voor de transactie van vastgoed, en de “Farm Management Agreement,” waarin de specifieke kenmerken van de landbouw-bewerking vastgelegd zijn. Het gaat hierbij om de zekerheid dat er 15.000 hijuelos (baby's) geplant worden op elke hectare en dat we alle planten die niet tot hun volste potentie groeien kosteloos vervangen. Dit betekent dat wij garanderen dat uw hectare op uw naam staat en los staat van alle andere beplantte hectares binnen 180 na uw financiering. Wij verzekeren dat wij binnen 90 dagen beginnen met het vrijmaken en het beplanten van uw hectare(s) vanaf het moment dat de factuur is voldaan. Alle implementaties zijn voltooid en alle planten zitten in de grond binnen 180 dagen.
9Hoe lang heeft u in het bedrijfsleven gewerkt en heeft u al eerder succesvolle plantage projecten geïmplementeerd?
Wij hebben sinds 2005 gewerkt aan agrarische investeringsmogelijkheden in Centraal- en Zuid-Amerika voor de particuliere investeerder. We hebben succesvol andere projecten geïmplementeerd waaronder koffie-, mango- en cacaoplantages, waarvan sommige nog steeds open zijn voor nieuwe investeerders (Neem contact met ons op voor meer info).
10Welke garantie bestaat dat de gerapporteerde oogsten en opbrengsten accuraat zijn?
Welke garantie bestaat dat de gerapporteerde oogsten en opbrengsten accuraat zijn? We zijn verticaal geïntegreerd, en in dit scenario betekent het dat wij uw partner maar ook uw klant zijn. Ons uiteindelijke doel is niet de landbouw maar de verwerking van de gel naar de lucratieve 100% organische poeder voor verkoop aan de gezondheidsindustrie, voeding en de cosmetica-industrie. De “Farm Management Agreement” verzekert dat wij de pencas (Aloe Vera bladeren) zullen kopen van u tegen marktwaarde.

Ook zijn we ervan overtuigd dat de verwachte opbrengst van 29% conservatief is, om een aantal redenen:
1) Er zullen 3 tot 4 collecties (oogsten) per jaar maar het verwachte rendement is alleen gebaseerd op 3 collecties (oogsten). We groeien in Fusagasuga (de “Garden City” van Colombia) waar de groeiomstandigheden perfect zijn voor Aloe Vera, dus een 4e oogst per jaar is waarschijnlijk.
2) Wij hebben een ‘veiligheid factor’ van 20% op de oogst meegenomen in de berekening van de ontvangsten dat betekent, hoewel wij een 100% oogst verwachten, dat we slechts 80% hebben ingecalculeerd.
3) Wij hebben de commercialisering van de 15.000 Aloe Vera baby’s (hijuelos) de elke hectare per jaar zal produceren niet meegenomen. Deze hijuelos zijn een positief bijproduct van de teelt van Aloe Vera. Deze baby's worden ten eerste gebruikt voor herbeplanting van alle planten die niet groeien tot hun volste potentie en ten tweede werken ze ook als een bio meststof. Ook hebben zij Aloe Vera gel in hun pencas. Dat is niet zoveel als de grote Aloe Vera planten maar ook deze gel kan worden geconverteerd naar poeder.
4) Wij hebben niet de eventuele waardevermeerdering van het land meegenomen. Alle verbeteringen en toevoegingen aan het land zijn het eigendom van de investeerder en natuurlijk is het land meer waard als het een inkomen produceert (beheerd door middel van duurzame organische productiemethodes) dan als onbebouwd land.
11Biedt u een korting bij het kopen en investeren in meerdere hectares?
Ja, wij bieden de 11e hectare kosteloos als u 10 hectares koopt. Verdere kortingen kunnen worden onderhandeld bij grotere aankopen. Graag contact met ons opnemen om dit te bespreken.